Schoolgids

Scholen verschillen steeds meer van elkaar. De sfeer in de school, de manier van werken, hoe het onderwijs is ingericht en de resultaten die gehaald worden – ze bepalen voor een groot deel het gezicht van de school. Voor u als ouders wordt het kiezen van een school daarmee steeds interessanter. Maar ook moeilijker. In onze schoolgids staat daarom duidelijk omschreven waar we als school voor staan. Dat helpt om een goede keuze te maken en dient daarnaast als algemene informatiebron voor alle ouders.

Behalve informatie over de school en ons onderwijs staan er in deze schoolgids ook bepalingen uit de Wet op het Primair Onderwijs. Elke school is verplicht om deze bepalingen op te nemen in de schoolgids

U kunt hier de schoolgids van de Pro Regeschool lezen en downloaden:


U kunt hier het protocol medisch handelen vinden:

Protocol medisch handelen

Download

U kunt hier het schoolondersteuningsprofiel vinden:

Schoolondersteuningsprofiel

Download