Pro Regeschool Noorderhof

In Amsterdam Slotermeer hebben we een tweede locatie voor onze prachtige school: Pro Regeschool Noorderhof


Een gevarieerde school die voortbouwt op een filosofie die werkt.
Een Pro Regeschool die vanuit een sterke basis werkt aan vertrouwen
Een fijne buurtschool die je gunt aan elk kind.

Een school waar hij is om te leren.
Trots mag zijn op wie hij is en wat hij kan.
Waar hij een zetje krijgt om verder te gaan.
Ons vertrouwen mag lenen als hij even twijfelt.
Onze zegen heeft als hij het zeker weet.

Toe maar! Je kunt het. Echt!
Dynamische schooldag

 

Op Pro Rege Noorderhof hanteren wij een dynamische schooldag. In het kort houdt dit in dat wij het zittend leren proberen te doorbreken met beweging en dat wij daarnaast kinderen stimuleren om veel en veelzijdig te bewegen. Dit doen wij op een aantal manieren en om een aantal redenen.

Allereerst is veel bewegen goed voor de gezondheid en voor de motoriek. Ook weten we dat bewegen zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen, wat weer kan zorgen voor een betere hersenwerking tijdens het leren.

 

Energizers

Alle groepsleerkrachten zijn getraind in het verzorgen van ‘energizers’. Een energizer is een korte beweegactiviteit om de doorbloeding te stimuleren. Een energizer wordt vaak toegepast tussen twee lessen in of als een leerkracht ziet dat de klas een energizer nodig heeft. Leerkrachten verzorgen zelf de energizers of maken gebruik van Smartbreaks.nl

 

Bewegend leren

Bij bewegend leren bewegen de kinderen tijdens het leren. Dit kan omdat het bewegen zorgt voor een betere concentratie of omdat de beweging het leren ondersteund. Hierbij zorgt de beweging ervoor dat kinderen de lesstof beter kunnen onthouden.

Alle kinderen krijgen minimaal één keer in de week rekenen in het ‘bewegend-reken-lokaal’. Dit lokaal is zo ingericht dat kinderen spellen kunnen doen waarbij ze bewegen tijdens het leren rekenen. Kinderen springen bijvoorbeeld terwijl ze de tafels leren. Omdat de beweging steeds wordt herhaald en het uitrekenen van de tafels ook steeds een herhaling is zorgt dit ervoor dat het bewegen het leren ondersteunt.  

De kinderen van groep 3 t/m 6 krijgen één keer per week bewegend leren en wereldoriëntatie. Daarbij ‘beleven’ de kinderen de lesstof van IPC, onze lesmethode voor wereldoriëntatie. Vanuit de theorie van ‘embodied cognition’ weten we dat we lesstof die we beleven beter kunnen onthouden. Als voorbeeld, als we een hefboom mogen ervaren door er zelf op te staan of zelf iets op te tillen dan kunnen we beter begrijpen hoe een hefboom werkt.  

 

Nog meer bewegen

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Ons ‘groene’ schoolplein is uitgerust met verschillende toestellen die stimuleren tot bewegen. Zoals een pannakooi, een freerun parcours en verschillende klimtoestellen. Kinderen spelen twee keer per dag buiten, waarvan één keer onder begeleiding van ‘brood en spelen’. Dit is een organisatie die zich richt op het verzorgen van pauzes op basisscholen.

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende Naschoolse sportactiviteiten. Deze activiteiten worden verzorgd door de gemeente Amsterdam vanuit het project ‘de gezonde school’.

Kinderen worden uitgedaagd om te bewegen op de gang. Binnen ons schoolgebouw hebben wij een aantal beweegtoestellen toegevoegd waar kinderen gebruik van mogen maken. Zo zijn er een ‘boulder-klimmuur’ verschillende ‘hinkelparcours’ en een ‘monkeybox’.

International Primary Curriculum 

 

Op de Noorderhof werken we met IPC waarin leren centraal staat door middel van boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC werkt met verschillende units en leerdoelen waar we de focus leggen op het leerproces.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaakvakken aan bod komen. De vakken zijn met elkaar verbonden, daardoor leren leerlingen verbanden zien tussen de vakken en leren ze te denken vanuit verschillende invalshoeken.

De units hebben een vast structuur. Elk unit wordt op een inspirerende manier geopend om de kinderen betrokken en enthousiast te maken. Daarna volgt een kennisoogst; welke kennis en vaardigheden hebben de kinderen al? Ook werken we met mindmaps die de kinderen helpen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Daarna volgt een uitleg van de leraar over het thema. Hierna gaan de kinderen op onderzoek uit en hun bevindingen verwerken. Het einde van een unit wordt afgesloten met een viering van alles wat we hebben geleerd.

Waar ligt de school


Op een steenworp afstand van de wijk Noorderhof, Slotermeer Zuid-West en de Stip bouwen we aan onze nieuwe locatie.

Het adres is:
Louis Couperusstraat 129
1064 CE, Amsterdam

Kom langs!


Nu kunnen wij natuurlijk pagina's vol schrijven met informatie over onze nieuwe locatie en aanpak, maar speciaal voor u, als geinteresseerde ouder voor onze locatie Noorderhof, organiseren we een informatiedag. Meld u aan, dan ontmoeten we elkaar echt en leren we elkaar beter kennen.    De gegevens die u hier invoert, gebruiken we uitsluitend om eventueel eenmalig contact met u op te nemen over de open dag op de door u gewenste datum.