Leerlingbegeleiding


Op de Pro Rege School werken we met een gedreven team van Interne Begeleiders (IB-ers). Zij richten zich specifiek op de zorg voor kinderen en monitoren nauwgezet de ontwikkeling van elke leerling, of het nu gaat om het cognitief leren of om sociaal emotionele aspecten. Uitgangspunt bij deze zorg is altijd het welbevinden van het kind, want dat is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen leren.

Onze IB-ers


Op de Pro Rege School werken onze IB-ers intensief samen.
  • Voor de groepen 1, 2 en 3 is dat Monique Bakker (op dinsdag en vrijdag)
  • Voor de groepen 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 4C en 5C is dat Janny Kramer (op maandag, dinsdag en donderdag)
  • Voor de groepen 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 6C, 7C en 8C is dat Joyce Durvill (op maandag, dinsdag en donderdag)
  • Op de Pro Rege School Noorderhof is dat Asmaa Quendili

Wat doet een IB-er?


Een IB-er coacht en ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van elk kind en bij de groep als geheel. IB-ers weten heel goed wat er speelt in de klassen, kennen de kinderen stuk voor stuk en zien veel. Regelmatig bezoeken zij - aangekondigd of onaangekondigd - een klas en observeren de kinderen en hun gedrag. Zowel op individueel niveau als in de groep.
De reden waarom een IB-er ook echt in actie komt voor een kind of groep, is heel uiteenlopend. Soms ondervindt een leerling leerproblemen en komt niet zo eenvoudig mee. Of een kind is juist al wat verder en heeft extra uitdaging nodig. Er kan ook iets anders spelen, zoals de dynamiek of het niveau in een groep waar de IB-er oplossingen of programma's voor aanrijkt.
Ook als alles loopt, blijven we scherp op verbeteringen. De leerkracht en de IB-er bespreken minimaal twee keer per jaar alle kinderen individueel tijdens een groeps- en leerlingbespreking. Belangrijk, want elk kind heeft het recht om gezien en verder geholpen te worden. Bovendien leren wij continue bij en passen nieuwe inzichten en bewezen successen direct toe.

Samen zorgen


Onze Intern Begeleiders werken nauw samen binnen een netwerk van externe zorgverleners. Hierdoor kunnen wij leerlingen heel veel verschillende oplossingen en programma's bieden. We werken intensief samen met een zorgcoördinator, een ortopedagoog en een ouderkindadviseur (OKA) die allemaal twee dagen per week op onze school aanwezig zijn. Daarnaast hebben we HB- (hoogbegaafden-) specialisten in huis en werken we samen met een speltherapeut.

Vragen?


Heeft u het idee dat uw kind extra zorg nodig heeft? Wat de reden ook is - moeite met leren, te makkelijk leren, concentratie, groepsgedrag - wij staan voor u en uw kind klaar!
Bespreek uw zorg altijd eerst met de leerkracht. Hij of zij kent uw kind op school het beste en denkt graag met u mee. De leerkracht bespreekt dit ook altijd met een IB-er. Natuurlijk kunt u ook direct een IB-er aanspreken. Met elkaar komen we verder.

CONTACT

Pro Rege School Hemsterhuis

Hemsterhuisstraat 87
1065 JX, Amsterdam

020 615 27 36
info.proregeschool@amosonderwijs.nl

Pro Rege School Noorderhof

Louis Couperusstraat 129
1064 CE, Amsterdam

020 613 35 45
info.proregeschool@amosonderwijs.nl