Home

Dit is de website van de Pro Rege School. Wij zijn een oecumenische basisschool in Amsterdam Nieuw-West. Onze school biedt de leerlingen goed en uitdagend onderwijs in een veilige omgeving. Wat onze school uniek maakt is ons aanbod op het gebied van Kunst en cultuur. Meer dan andere basisscholen zetten we hier op in. Wij zijn sinds 2008 gehuisvest in een prachtig nieuw en modern gebouw. Wij hebben zestien lokalen en er zijn twee lokalen voor de naschoolse opvang.
Deze diaserie geeft een goede indruk van ons schoolgebouw.

Onderwijs

Sociale redzaamheid en samenwerking zijn belangrijke uitgangspunten bij ons onderwijs. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen leren om respect te hebben voor elkaar. Dat begint met elkaar goed leren kennen, duidelijke grenzen aangeven en benadrukken dat iedereen gelijkwaardig is. Wij doen dat onder de slogan ‘samen leren om samen te leven’. Ook in het contact met elkaar en met u als ouders staat wederzijds respect voorop.

Op dit moment werken wij hard aan een nieuwe website. De informatie op deze website kan verouderd zijn.