Buitenschoolse opvang

Op onze locaties komen verschillende buitenschoolse organisaties kinderen na schooltijd ophalen voor een leuke invulling van de middag. Klik op het logo en u belandt op de website van deze partners.

Voorschool

Het is vaak een hele stap, voor het eerst naar school. De voorschool bereidt kinderen op een leuke en speelse wijze voor. Samen spelen, speelgoed delen, een vast ritme volgen en leuke nieuwe dingen leren. Op beide locaties van de Pro Regeschool zit een voorschool van Partou voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Schooltijden

Locatie Hemsterhuis


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag starten we om 8.30 uur en eindigt de dag om 15.15 uur. Van 11.45 tot 13:00 uur hebben de kinderen op deze dagen lunchpauze! Kinderen kunnen - als u dat wilt - op school overblijven met onze partner Brood & Spelen . Op woensdag hebben de kinderen een halve dag school, van 8.30 tot 12.15 uur.

Locatie Noorderhof


Op onze locatie Noorderhof werken we met een continuerooster. Dit betekent dat we elke dag om 8:30 starten en de dag om 14:15 uur eindigt. Alle kinderen blijven over op school. We schakelen hiervoor dus geen tussenschoolse opvangorganisatie in. De leerkracht begeleidt de lunch. De kinderen nemen van huis eten en drinken mee.

CONTACT

Pro Rege School Hemsterhuis

Hemsterhuisstraat 87
1065 JX, Amsterdam

020 615 27 36
info.proregeschool@amosonderwijs.nl

Pro Rege School Noorderhof

Louis Couperusstraat 131
1064 CE, Amsterdam

020 613 35 45
info.proregeschool@amosonderwijs.nl