Ouderraad

Waar zouden we zijn zonder de BAC? Op andere scholen ook wel de Ouderraad genoemd. Deze actieve groep ouders zet zich vrijwillig in voor alle kinderen op onze school en organiseert heel veel leuke activiteiten. Denk aan Sinterklaas, Kerstmis, de Kinderboekenweek, sportdagen, schoolreisjes tot aan het afscheid van groep 8.

Word ook held van de school!

De OR doet én kan het natuurlijk niet alleen! Zij krijgt veel steun en hulp van actieve en betrokken klassenouders die op hun beurt weer andere ouders in actie krijgen. Dus heeft u nieuwe, frisse ideeën of wilt u mee helpen? U bent meer dan welkom! Ook als lid van de BAC.
De BAC bestaat uit twaalf leden: negen ouders en drie leerkrachten. Twee keer per jaar, in maart en oktober, nodigt de BAC klassenouders uit zodat iedereen weet wanneer welke hulp welkom is.

Dit zijn de BAC-leden van 2020/2021