Visie en missie

‘Samen leren om samen te leven’, dat is de slogan die wij boven ons onderwijs hangen. Want wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen leren om goed samen te werken en respect te hebben voor elkaar. De kinderen op de Pro Regeschool leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf én voor anderen. Ze leren om kritisch naar zichzelf te kijken en de eigen keuzes onder de loep te nemen. Meteen vanaf groep 1 zetten wij erop in dat kinderen zich veilig gaan voelen, zelfvertrouwen krijgen en zin hebben om de wereld te ontdekken. Pas als dat het geval is kunnen zij zich goed ontwikkelen en kennis op doen. Tijdens hun periode op de Pro Regeschool willen we kinderen erop voorbereiden om later als zelfstandige en weerbare mensen hun plek in te kunnen nemen in onze multiculturele samenleving.