Kwaliteit

Sinds schooljaar 2012/2013 doet de Pro Regeschool mee aan de kwaliteitsaanpak basisonderwijs Amsterdam. Ook wel bekend onder de naam KBA-traject. Hiermee willen wij de kwaliteit van ons onderwijs, dat al zeer goed is, waarborgen én vergroten.

Kwaliteitsanalyse

Het traject bestaat uit drie fasen. De eerste fase is de kwaliteitsanalyse. Bij ons op school is deze fase al achter de rug. De kwaliteitsanalyse is gemaakt door onderwijsexperts van de gemeente Amsterdam. Zij hebben een heel aantal lessen bezocht, gesprekken gevoerd met verschillende mensen binnen de school en een aantal documenten bekeken. Op basis hiervan hebben zij een rapport opgesteld. Het rapport vormde voor ons het uitgangspunt voor een verbeterplan. In dat plan staat beschreven hoe wij de knelpunten uit de kwaliteitsanalyse op willen pakken.

Verbetertraject

Daarna zijn we de tweede fase ingegaan: het verbetertraject. In deze fase bevinden wij ons nu. Wij krijgen tijdens het traject bezoek van experts van de gemeente. Die nemen de situatie op school onder de loep. Zij bekijken de vorderingen en bepalen of wij onze doelen halen. Het kan gebeuren dat we onze plannen wat moeten bijstellen. Het verbetertraject duurt twee jaar.

Vorig jaar hebben we gewerkt aan de kwaliteit van het lesgeven. We hebben de groepen in minimaal drie verschillende niveaus ingedeeld, zodat we optimaal tegemoet kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit jaar voeren we in het kader van het verbetertraject een nieuwe rekenmethode in. Ook gaan we met een nieuwe methode werken in de kleutergroepen. Daarnaast nemen we dit jaar verschillende vormen van samenwerking tussen leerlingen onder de loep (ook wel: coöperatieve werkvormen).

Borging

De laatste fase is de borging. In die fase krijgen we nog een jaar ondersteuning van de onderwijsexperts om onze resultaten te borgen. Daar wordt een bepaald systeem voor gebruikt. We leren in die fase ook hoe we zelfstandig een zelfevaluatie kunnen uitvoeren en hoe we die kunnen gebruiken om ons beleid aan te passen.

Via de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van de vorderingen in het traject. Voor meer

informatie kunt u ook kijken op http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dmo/onderwijs-jeugd/kwaliteitsaanpak.