Ouderraad

De Ouderraad op de Pro Regeschool heet de BAC (buitenschoolse activiteitencommissie). De BAC bestaat uit tien leden, waarvan acht ouders en twee leerkrachten. Zij hebben een grote inbreng bij het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten. Denk aan inkopen doen, consumpties uitdelen of verkopen, de school versieren bij feestdagen, vaantjes, medailles of t-shirts regelen bij sportdagen.

De leden van de BAC voeren niet alles zelf uit, maar worden ondersteund door klassenouders. De BAC begint elk nieuw schooljaar met een oproep aan ouders om klassenouder te worden. Daar wordt meestal goed op gereageerd. Voor elke groep levert dat meestal één klassenouder op. In oktober en maart organiseert de BAC een klassenouderbijeenkomst. Daarin wordt het activiteitenschema voor de komende periode met de klassenouders besproken. De klassenouders kunnen zich in de weken die volgen intekenen voor activiteiten waarbij zij willen helpen.

Leden BAC schooljaar 2017/2018

Susan van der Hoek
Rachida Barrada
Marlies Frank
Debby Jansen
Samora Methorst
Hanan el Barjiji
Saskia Savage

Natalie Admiraal (leerkracht)
Brenda de Grijs (leerkracht)