Identiteit

De naam van onze school is de Pro Regeschool. Dat betekent “voor de Koning”, en het is een verwijzing naar onze christelijke identiteit. Toen onze school werd opgericht in 1956 werd hij vooral bezocht door leerlingen uit christelijke gezinnen. Inmiddels is de samenstelling van de leerlingen veranderd. We hebben kinderen van allerlei afkomsten, achtergronden en religies. De christelijke godsdienst vormt nog steeds onze grondslag. Vanuit daar willen we een brug slaan naar andere religies en levensvisies. Dat doen we met een open, zoekende houding en vanuit wederzijds begrip.

Respect, naastenliefde en verdraagzaamheid

We bereiden de leerlingen erop voor om later als zelfstandige burgers hun plek in te nemen in de multiculturele samenleving. Respect is daarbij een belangrijk sleutelwoord. Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en afkomst. Ook begrippen als naastenliefde en verdraagzaamheid spelen een belangrijke rol. Als leerkrachten willen wij onze leerlingen deze waarden overbrengen. Daarmee geven wij uitdrukking aan onze identiteit. Ook in de sfeer op school is dat terug te zien; een sfeer waarin leerlingen zich veilig, gestimuleerd en aanvaard voelen. Wat hun achtergrond en capaciteiten ook zijn.