Leerkrachten


Foto Koch

groep 1/2 A  - Juf Noëll 
groep 1/2 B  - Juf Farah en juf Jacqueline
groep 1/2 C  - Juf Tineke en juf Jacqueline
groep 1/2 D  - Juf Tamara en juf Joke
groep 1/2 E  - Juf Carin en juf Joke

groep 3A - Juf Nicole
groep 3B - Juf Eva 
groep 3C - Juf Brenda K en juf Petra

groep 4A - Juf Joyce T en juf Petra
groep 4B - Juf Marlies en juf Ifna
groep 4C - Juf Bettina en juf Monique B

groep 5A - Juf Carola en juf Els
groep 5B - Juf Saskia en juf Jane
groep 5C - Juf Kim

groep 6A - Juf Yvonne en juf Jane
groep 6B - Juf Miranda en juf Ifna
groep 6C - juf Brenda G

groep 7A - Juf Natalie
groep 7B - Juf Monique F en juf Jane
groep 7C - Juf Roos

groep 8A - Juf Chantal
groep 8B - Juf Angela en juf Joyce D
groep 8C - Juf Anneke en juf Joyce D