Interne begeleiders

Interne begeleiders hebben een aparte functie binnen de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de na- en bijscholing van het team. Ook zetten zij de lijnen uit voor de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

Bij ons op school is v.l.n.r. Monique Bakker de IB-er voor de onderbouw, Monique Sommers voor de middenbouw en Marjolein Meere voor de bovenbouw.

Wat doet een IB-er?

De interne begeleider komt in beeld als een leerling een leerprobleem of een sociaal-emotioneel probleem heeft. Samen met de leerkracht probeert de IB-er het kind zoveel mogelijk in de klas te helpen. Soms bieden zij een apart programma aan, of verwijzen zij door naar meer gespecialiseerde hulp. Denk aan het orthoteam van AMOS , het ABC, schoolmaatschappelijk werk of speltherapie. Alles is erop gericht om het kind zo goed mogelijk op de Pro Regeschool tot zijn recht te laten komen.

Kaders

Om een goede begeleiding van ieder kind mogelijk te maken hebben wij een aantal kaders:

  • Elke leerkracht registreert dagelijks de vorderingen en bijzonderheden van leerlingen in ons leerlingvolgsysteem
  • De leerkrachten zijn getraind om opvallende zaken bij kinderen te signaleren
  • De leerkrachten zijn erin opgeleid om het onderwijs aan te passen aan de individuele behoeften van leerlingen
  • Bij ons op school zien wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen als een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren

Zorgplan

In ons zorgplan kunt u uitgebreid lezen welke taken en verantwoordelijkheden de intern begeleiders hebben. Dit zorgplan wordt op dit moment gereviseerd en aangepast aan de eisen van nu.