Directie

Directeur van de Pro Rege is Pascal Riet. Samen met de bouwcoördinatoren vormt zij het managementteam van de school. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de school.

De Pro Regeschool heeft drie bouwcoördinatoren:

  • Noël Rudge (onderbouw)
  • Marlies Oonk (middenbouw)
  • Miranda Meekel (bovenbouw)

De bouwcoördinatoren ondersteunen de directeur, zitten vergaderingen voor, en bewaken de uitvoering van het beleid in de bouwen. Zo vormen zij de schakel tussen de werkvloer en de directeur.